ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในสาขาวิชาต่างๆ โดย QS World University Rankings by Subject 2023 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทยเช่นเดียวกับปีที่แล้ว โดยในปีนี้จุฬาฯ ครองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทยใน 4 กลุ่มสาขา (Broad Subject) และอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยไทยใน 30 สาขาวิชาเฉพาะ  ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 4 สาขาวิชาเฉพาะ ดังนี้

กลุ่มสาขา Art & Humanities 6 สาขา ได้แก่ 

 • Architecture / Built Environment
 • English Language & Literature
 • History
 • Linguistics
 • Modern Languages
 • Performing Arts

กลุ่มสาขา Engineering & Technology 7 สาขา ได้แก่

 • Computer Science
 • Engineering – Chemical
 • Engineering – Civil & Structural
 • Engineering – Electrical & Electronic
 • Engineering – Mechanical
 • Engineering – Mineral & Mining
 • Engineering – Petroleum

กลุ่มสาขา Natural Sciences 5 สาขา ได้แก่

 • Chemistry
 • Environmental Sciences
 • Geography
 • Materials Science
 • Physics & Astronomy

กลุ่มสาขา Social Sciences & Management 11 สาขา ได้แก่

 • Accounting & Finance
 • Anthropology
 • Business & Management Studies
 • Development Studies
 • Economics & Econometrics
 • Education
 • Law
 • Politics & International Studies
 • Social Policy & Administration
 • Sociology
 • Sports-related Subjects

กลุ่มสาขา Life Sciences & Medicine 1 สาขา ได้แก่

 • Dentistry

ส่วนในระดับโลกนั้นมี 6 สาขาวิชาของจุฬาฯ ที่ติดอันดับ Top 100 ของโลก ได้แก่

 • Engineering – Petroleum
 • Engineering – Mineral & Mining
 • Dentistry
 • Performing Arts
 • Development Studies
 • Social Policy & Administration

 7 สาขาวิชาที่ติด Top 150 ของโลก ได้แก่

 • Sports – related Subjects
 • Architecture / Built Environment
 • Politics & International Studies
 • Pharmacy & Pharmacology
 • Anthropology
 • Engineering – Chemical
 • Geography

7 สาขาวิชาที่ติด Top 200 ของโลก ได้แก่

 • Linguistics
 • Arts & Design
 • English Language & Literature
 • Business & Management Studies
 • Engineering – Civil & Structural
 • Environmental Sciences
 • Medicine

สำหรับตัวชี้วัดในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS World University Rankings by Subject 2023 ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ชื่อเสียงทางวิชาการ (Academic reputation) ชื่อเสียงจากผู้จ้างงาน (Employer reputation) จำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนผลงานวิจัย (Citations per paper) ดัชนีการประเมินคุณภาพผลงานตีพิมพ์ในวารสาร (h-index) และ เครือข่ายความร่วมมือวิจัยนานาชาติ (International research network) ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดจำแนกต่างกันตามสาขาวิชา

ติดตามข้อมูลผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS World University Rankings by Subject 2023 เพิ่มเติมได้ที่  https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2023

ใส่ความเห็น