วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ได้รับข้อมูลและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ จากปตท.สผ. Dell technology และ Yip In Soi เพื่อช่วยในการต่อยอดความรู้ และ ส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ เพื่อผลักดันประเทศไทย ให้เดินไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และ ความยั่งยืนด้านพลังงาน และ สิ่งแวดล้อม