เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 บริษัทมิตซุยออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น จำกัด (โมเอโกะ) โดยคุณเคน ทาคากิ ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานกรุงเทพ ได้มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน 3 ทุน โดยมี ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.คุรุจิต นาครทรรพ ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยและ คุณพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม ให้เกียรติร่วมเป็นพยานในการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้