ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ราฟาเอล บิสเซ่น อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม

เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”