ขอประกาศให้ทราบขณะนี้เพจเฟสบุ๊คของภาควิชาฯ ถูกแฮกไป จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน