วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ภาควิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ได้ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล จากภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Assistant Professor Dr. Kazunori Abe จาก Department of Earth Resource Engineering and Environmental Science, Graduate School of International Resource Sciences, Akita University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพูดคุยหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านการศึกษาและวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนนิสิต