อังคาร. พ.ย. 29th, 2022

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน เข้าร่วมงานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก4) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 17.00 – 20.00 น.